هواپیمای B777-300

مشخصات هواپیما


بوئینگ ۷۷۷ یک هواپیمای پهن پیکر مسافربری دو موتوره‌ است که توسط شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ تولید می‌شود. بوئینگ تاکنون چهار گونه از این هواپیما را به بازار ارائه کرده‌است. 777-300 مانند 777-200 جزو گونه‌های بازاری بوده و تنها تفاوتش با مدل 200 طول بیشتر بدنه آن است. بوئینگ این گونه را به عنوان جایگزینی برای 747-100 و 200 به بازار فروش ارائه کرد.


ابعاد درب بار


محفظه ابعاد درب (عرض * ارتفاع) سانتی متر مربع
300 300ER
FWD 269*170
AFT 178*170 269*170
BULK 91*114

حداکثر تعداد ظروف حمل


محفظه ظروف حمل
300 300ER
FWD 24 کانتینر / 8 پالت
AFT 20 کانتینر 20 کانتینر / 6 پالت
مجموع 44 کانتینر / 8پالت 44 کانتینر / 14 پالت

محدودیت وزن


محفظه حداکثر وزن محموله محدودیت طبقه
FWD 30/617kg 977kg/m²
AFT 22/226kg 977kg/m²
BULK 4/082kg 732kg/m²

Bulk


جدول اندازه پکیج (BULK)


عرض (cm)
12 25 38 50 63 84
طول (cm)
ارتفاع (cm) 101 429 429 391 360 337 312
91 429 429 408 373 347 325
81 429 429 429 391 363 337
71 429 429 429 411 381 347
60 429 429 429 411 381 347
50 429 429 429 411 381 347
40 429 429 429 411 381 347
30 429 429 429 411 381 347
20 429 429 429 411 381 347
10 429 429 429 411 381 347
Share This