کارمندان شرکت آریان آسمان (Ariansky)

مائده جلالی

کارشناس فروش و بازرگانی خارجی


مهدی خان محمدی

ترخیص و امور تشریفاتی گمرک


حسین بابالویی

کارشناس فروش و بازرگانی


ابوالفضل نمایندگی

ترخیص و امور تشریفاتی گمرک


ابوالفضل شفیعی

ترخیص و امور تشریفاتی گمرک


زیبا ندایی

صدور اسناد محموله‌های هوایی


حانیه احمدیان

رزروشن


الهه صفری

هماهنگی و مکاتبه با لاین


Share This