مشخصات و ابعاد هواپیماها جهت حمل بار هوایی

 
 

ابعاد و مشخصات ظروف حمل بار در هواپیماها


 
 
کانتینر ها
AKH AKE AKN DQP DQF AMF

مشخصات کانتینر ها
 
 

 
 
پالت ها
PLA PAG/PAJ PMC PRA PGA

مشخصات پالت ها
 
 

 
 
ظروف ویژه
 
 

هواپیما ها


هواپیمای باری (کارگو)
 
 
هواپیمای مسافربری
 
Share This