راهنمای حمل هوایی کالای فاسد شدنی

1حمل کالای فاسد شدنی
حمل کالای فاسد شدنی مانند : مواد غذایی ، میوه و سبزیجات ، لبنیات ، مواد دارویی ، گوشت تازه یا منجمد ، ماهی تازه یا منجمد ، گل و گیاه ، ارگان های زنده بدن ، واکسن و یا نمونه خون ، تخم مرغ نطفه دار به سبب فاسد شدن در صورت تغییر دما ، فشار ، رطوبت و سایر شرایط محیطی موجب توجه بیشتر ، بسته بندی بهتر و متفاوت و شرایط حمل بهتر میباشد.
زمان و درجه حرارت و بسته بندی مناسب از نکات کلیدی حمل مواد فاسد شدنی میباشد علی الخصوص در مورد کالاهای ویژه نظیر دارو که فاسد شدن آنها ضرر زیادی میرساند لذا داشتن مشاور خبره در این زمینه در هنگام انتخاب شرکت حمل کننده موجب جلوگیری از این صدمات جبران ناپذیر در آینده خواهد بود.
خواهشمند است در نظر داشته باشید که اکثر هواپیمایی ها قبل از ارسال کالاهای ویژه فوق الذکر احتیاج به تایید ارسال محموله OK to Forward) ) دارند در این صورت قبل از ارسال محموله خود به فرودگاه با در نظر گرفتن زمان مناسب با دفتر این شرکت تماس حاصل فرمایید.
شرکت خدمات بار هوایی آریان آسمان با انتخاب سریع ترین و مستقیم ترین مسیر حمل هوایی و با در نظر گرفتن کمترین زمان ترانزیت و همچنین مناسب ترین نرخ ، صادر کنندگان و وارد کنندگان را در این امر یاری میدهد.

لطفا سوال خود را در این قسمت بپرسید: