راهنمای اصطلاحات تجاری مربوط به حمل هوایی کالا

1بارنامه چیست؟
سند رسمی شرکت هواپیمایی که اطلاعاتی نظیر نام و آدرس فرستنده و گیرنده کالا، میزان بار ارسالی، فرودگاه مبدا و مقصد ، میزان مبلغ حمل و سایر اطلاعات در مورد حمل کالا بر روی آن درج می گردد. فرستنده و گیرنده کالا از طریق شماره بارنامه ، کالای خود را در هر نقطه جهان میتوانند پیگیری کنند.
2حمل بار هوایی چیست؟
ارسال هر نوع بار بوسیله وسایل نقلیه هوایی اعم از هواپیما و یا چرخبال ، حمل بار هوایی گفته می شود.
3فریت چیست؟
فریت بار به ارسال بار بواسطه وسایل نقلیه هوایی مانند هواپیما ، گفته میشود.
4فریت مسافری چیست؟
حمل هوایی اضافه بار مسافران بطریق صدور بارنامه فریت مسافری نامیده میشود.
5فریت تجاری چیست؟
حمل هوایی هر نوع کالای غیر مسافری از طریق صدور بارنامه فریت تجاری نامیده میشود.
6هزینه فریت بار چیست؟
هزینه ارسال بار با هواپیما مندرج بر بارنامه هواپیمایی حامل بار. این هزینه مخصوص حمل هوایی کاالا میباشد و شامل سایر هزینه های فرودگاهی و گمرکی در فرودگاه مبدا و مقصد نمیشود.
7کالای خطرناک چیست؟
هر نوع کالایی که بنابر قوانین هواپیمایی، کشوری و یا بین المللی موجب خطر برای پرسنل و یا مسافرین هواپیما و یا فرودگاهها گردد.
8منیفست چیست؟
لیست بارنامه های ارسالی در یک پرواز منیفست نام دارد.
9تشریفات گمرکی چیست؟
انجام امور اداری در گمرکات جهت صادرات و یا داردات انواع کالا تشریفات گمرکی نام دارد.
10در این جدول مهمترین اصطلاحات مربوط به حمل و نقل هوایی کالاهای تجاری آورده شده است:
اینکوترمز
گروه E نقطه عزیمت
تحویل کالا در محل کار فروشنده EXW EX Works
گروه F قسمت اعظم کرایه پرداخت نمی شود
تحویل کالا در محل تعیین شده از طرف خریدار به حمل کننده FCA Free Carrier
تحویل کالا در کنار کشتی FAS Free Alongside Ship
تحویل کالا روی عرشه کشتی FOB Free On Board
گروه C قسمت اعظم کرایه پرداخت می شود
هزینه و کرایه تا بندر مقصد CFR Cost and Freight
پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد CIF Cost Insurance and Freight
پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد CPT Carriage Paid To
پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد CIP Carriage and Insurance Paid To
گروه D نقطه ورود کالا
تحویل کالا در مرز DAF Delivered At Frontier
تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد DES Delivered EX Ship
تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد DEQ Delivered EX Quay
تحویل کالا در محل مقرر بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی DDU Delivered Duty Unpaid
تحویل کالا در محل در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی DDP Delivered Duty Paid

1 سوال برای مقاله " راهنمای اصطلاحات تجاری مربوط به حمل هوایی کالا "

  1. محسن عرفی گفت:

    عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

لطفا سوال خود را در این قسمت بپرسید:

Share This